qualita  

kicki thoner

Söker ni kontrollansvarig till er ny-, om- eller tillbyggnad?

Enligt plan och bygglagen ska varje byggprojekt som kräver bygganmälan ha en kontrollansvarig utsedd. Kontrollansvarig ska kontrollera att entreprenörerna bygger på ett sådant sätt att ni inte råkar ut för problem med huset senare samt att lov och lagrum är uppfyllda.

Qualita erbjuder också rådgivning i bygg och energifrågor och stöder dig i byggprocessen fram till slutintyg. Hos oss får du en helt oberoende kontrollansvarig som inte är knuten till något annat företag i byggbranschen. Det är fullgod kvalitet i ditt byggprojekt som är vårt uppdrag.

Att anlita Qualita går till så här:  Ni ringer och berättar vad ni vill ha hjälp med. Vi träffas, bestämmer omfattningen av Qualitas uppdrag och skriver kontrakt.

Kicki Thornér, civilingenjör.

l cetifierad Kontrollansvarig SC1013-11 hos SITAC.
l 30 års praktisk erfarenhet av byggnation och fastighetsförvaltning.
punkt

Ni levererar överenskommen dokumentation till Qualita.

punkt

Qualita gör ett förslag till kontrollplan inför byggsamrådet.

punkt
Qualita gör även energiberäkning inför byggsamråd om så önskas.
punkt

Qualita är alltid med på byggsamrådet som är
det möte kommunen kallar till efter bygganmälan.

punkt

Upplupna kostnader fram till och med byggsamrådet betalas.
(Tjänsten debiteras sedan årsvis i slutet av varje kalenderår samt vid slutintyg.)

punkt

Qualita genomför överenskomen syn på plats och påtalar ev. fel eller diskussionspunkter med er, före åtgärd med entreprenörerna.

punkt

Qualita sammanställer kontrolldokumentationen.

punkt
Qualita deltar alltid vid entrepenadbesiktningar.
punkt
Qualita utför slutbesiktning mot bygglovet
punkt

Qualita sammanställer dokumentation i enlighet med kontrollplanen och samrådsprottokoll till byggnadsnämnden och ansöker om utfärdande av slutbesked.

punkt
Qualita deltar i slutsamrådet som är det möte komunen håller på bygget för att ge tillstånd att byggnaden tas i bruk.
punkt

Qualita bevakar att ni får ut slutbesked varefter projektet avslutas.

   
  .
 

Ni kan alltid höra av er med frågor, oro eller undringar under
projektets gång. Vill du veta mer? Hör av er! Ring eller maila

KONTAKTAD AV SÄLJARE
TRYCK HÄR

© Copyright Qualita 2010

070-541 5656