Qualita

 

 

Qualita är ett företag som specialiserat sig på tjänster runt hus: Vi stöder er som vill bygga om, till eller nytt hus både med konsulttjänster allmänt och som kontrollansvarig eller kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen.

Kicki thoner

 

Vi säljer också ett nyckelfärdigt, vinterisolerat hus i friggebodstorlek, ett smycke för trädgården för den kräsne köparen.

Qualita kommer av latinets Qualitas som betyder kvalitet.

Qualita drivs av Kicki Thornér, civilingenjör med 30 års erfarenhet av byggnation och fastighetsförvaltning.

Hon är cetifierad Kontrollansvarig med certifikat SC1013-11 hos SITAC, och medlem i Kontrollansvarigas Riksförening

Kicki är även rikscertifierad kvalitetsansvarig till och med 20130219 med certifikat 0025/08 (E) från SITAC,

 

 

 
© Copyright Qualita 2010