qualita_logga


Qualita stöder er som vill bygga om, till eller nytt hus både med konsulttjänster allmänt och som kontrollansvarig och kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen. Varje åtgärd som kräver bygganmälan ska enligt lag ha en Kontrollansvarig. En oberoende Kontrollansvarig är ditt stöd i byggprocessen.

Vi säljer också ett nyckelfärdigt, vinterisolerat hus i friggebodstorlek. Ett unikt smycke för trädgården för den kräsne köparen.

Din kvalitet -
Vårt uppdrag

© Copyright Qualita 2010